Vedlegg til fredingssak del 1A:

Dokumentasjon til fredingssak 

 

Vedlegg til fredingssak del 1B:  

Foto av tunet i dag

 

Vedlegg til fredingssak del 1C:  

Foto av Andersgarden - eksteriør

 

Vedlegg til fredingssak del 1D:

Foto av Oddagarden - eksteriør

 

Vedlegg til fredingssak del 1E:  

Foto av Guttormgarden - eksteriør

 

Vedlegg til fredingssak del 1F:

Foto av Thomasgarden – eksteriør