Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Rekruttering i helse- og omsorg

Aktuelt

Kommunevåpen Aurland kommune

“Kara-klubben”

Nyoppretta aktivitetstilbod for menn over 65 år - som har demens eller redusert hukommelse.  Me startar aktivitetstilbodet kvar onsdag frå den 10. ...
Rådhuset Aurland kommune

Reglar for vaksenopplæring

Nytilkomne flyktningar har rett og plikt til vaksenopplæring i form av introduksjonsprogram, men for andre grupper varierer dette.
Ny betalingsterminal ved legekontoret 14.02.2024

Ny betalingsterminal ved legekontoret

Me har no fått eigen betalingsterminal ved legekontoret, og rekninga tilbake frå november 2023 er sendt ut til dei som ikkje har fått betalt for tenes...