Mål:

  • Kulturelt mangfald skal vere ein del av skulekvardagen
  • Bli kjend med mangfaldet av kultur i eigen kommune
ABU og Flåm skule har kvar sin kulturkontakt. Begge skulane har elevvertar.
Kulturkontaktane ved skulane og kontaktpersonen på kommunenivå samarbeidar om den lokale kulturplanen.