Den kulturelle skulesekken

Den kommunale kulturkontakten er sakshandsamar og koordinerer oppgåvene med Den kulturelle skulesekken mot Sogn og Fjordane fylkeskommune og dei lokale kulturkontaktane.

Mål:
·         Kulturelt mangfald skal vere ein del av skulekvardagen
·         Bli kjend med mangfaldet av kultur i eigen kommune
ABU og Flåm skule har kvar sin kulturkontakt. Begge skulane har elevvertar.
Kulturkontaktane ved skulane og kontaktpersonen på kommunenivå samarbeidar om den lokale kulturplanen.
  

Kontaktinformasjon

Den kulturelle skulesekken

Kontaktperson:
Målfrid Loven
Telefon: 57 63 29 75
E-post: 
Malfrid.loven@aurland.kommune.no

Besøksadresse
Rådhuset

Postadresse
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland