Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

NAV

NAV Aurland og Lærdal har felles Flyktningtenesta og Vaksenopplæring.

Dersom du benyttar deg av flyktningtenesta kan du forhalde deg til din eiga kommune (Aurland kommune).

Besøksadresse: NAV Aurland, Vangen 1, 5745  AURLAND

Aktuelt

Kommunevåpen Aurland kommune

“Kara-klubben”

Nyoppretta aktivitetstilbod for menn over 65 år - som har demens eller redusert hukommelse.  Me startar aktivitetstilbodet kvar onsdag frå den 10. ...
Rådhuset Aurland kommune

Reglar for vaksenopplæring

Nytilkomne flyktningar har rett og plikt til vaksenopplæring i form av introduksjonsprogram, men for andre grupper varierer dette.