Aurland barne- og ungdomsskule (ABU) er ein fulldelt skule 1.-10. steg med omlag 128 elevar.

Skulen ligg 0,5 km frå kommunesenteret Aurlandsvangen. 

Skulen har SFO-tilbod for 1.- 4. steg. 
 

For meir informasjon sjå skulens heimeside: https://www.abu.skule.no/