Graveløyve - søknad
Graveløyve - søknad (pdf)

Søknad skal sendast til Aurland kommune v/ Teknisk eining som vegmynde og eigedomsforvaltar.