Førehandskonferanse - bestill førehandskonferanse ved å sende mail til post@aurland.kommune.no.
Saman med bestilling av førehandskonferanse må du sende relevant informasjon om tiltaket, inkludert kart. Sjå meir her.

Telefon –  Rng til sentralbordet på telefon 57 63 29 00 og leggje att ein beskjed. Vi har som mål å følgje opp slike meldingar i løpet av eit par dagar.

Tilbakemelding - Vi ynskjer å bli betre, og tek gjerne i mot konstruktiv tilbakemelding. Tilbakemelding skal rettast til post@aurland.kommune.no