Parkeringssatsar pr 2023:

Time

kr. 20

Dag

kr.100

Veke

kr. 500

Månad

kr. 2000

Campingbil – Nattparkering 22 - 06

kr. 400