Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barnehage

Barnehagane i Aurland legg generelt vekt på å utvikla og vidareføra eit godt pedagogisk opplegg for borna. Det vert lagt vekt på utvikling av kvalitet i tilbodet; klare satsingsområde og vekt på vurdering og oppfylging, samt nært samarbeid mellom heim og barnehage.

I Aurland kommune har me to kommunale barnehagar: Vangen barnehage og Flåm Barnehage. 

Det er også ein privat driven barnehage: Spiren gardsbarnehage. 

Flåm og Vangen barnehagar

Aktuelt