Om bygningstype i matrikkel

Her kjem det generell informasjon om bygningstype i matrikkel og framgangsmåte for å endre bygningstype, dersom det er feil bygningstype registrert i matrikkelen.