Aurland kommune har fått nytt system for feilmelding av gatelys, utemiljø og veg (gjeldande frå 15.02.2024). Her kan du gje tilbakemelding til Aurland kommune om feil eller manglar

Meldingar om feil blir samla opp slik at arbeidet kan gjerast effektivt. Likevel er det i perioden frå oktober til april sett ein frist på ein månad for å ordna feil. Dette gjeld kun enkle jobbar der det berre er snakk om skifte av pærer.