Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planstrategi

Planstrategi 2020-2023: Utlegging til høyring og offentleg ettersyn

Planstrategien syner kva planar kommunen skal utarbeide, rullere eller vidareføre for å oppnå ønska utvikling dei komande åra. Enkelt forklart seier planstrategien kva som må gjerast, mens den overordna kommunale planlegginga handlar om korleis det skal gjerast. Hovudfokuset for kommunen dei neste fire åra er revisjon av kommuneplanen.

Planstrategi 2020-2023

Kommunal planstrategi

Etter Plan- og bygninglova § 10-1 har kommunen plikt til å utarbeida kommunal planstrategi minst ein gong i kvar valgperiode. Planstrategien må vera vedteken seinast innan 1 år etter kommestyrets konstituering. Det er viktig at dette arbeidet startar tidleg etter kommunevalget. Det gjev det nye kommunestyret moglegheit for å vurdera og ta stilling til kva planoppgåver som er viktige å arbeide med i kommunestyreperioden.

Planen må sjåast i samanheng med Strategisk handlingsdel med økonomiplan.