Du vil her bli tildelt legetime alt etter hvilket behov du har og hvilken lege som har ledig. Du kan òg bestille reseptar på dine faste medisinar. Oversikt over e-reseptane dine finn du på www.helsenorge.no. Ved avbestilling av time må du ta kontakt med legekontoret seinast 24 timar før for å unngå at time vert fakturert.

Ver merksam på at heile innholdet i meldingen blir automatisk lagra i journalen din, det same gjeld svar tilbake.

Registrering første gong:

 

Tenesta er gratis, men du må betale kr. 6 for eingongspassord til mobil. Om du ikkje mottek SMS kan mobilabonnementet ditt vere sperra for kostnadsbelagde SMS-tenester.

Bestill time på mobilen med Mobilapp HelseRespons. (last ned app på mobilen)

​Meir informasjon og hjelp finn du på Hjelpesenteret