Søknad om TT-kort - skal du gjera hjå Vestland fylkeskomune sine nettsider

Heretter er det ikkje lengre kommunen som skal handsame søknadane og godkjenne brukarar. Alt skal skje på fylkesnivå. Kommunen er likevel tilgjengeleg for å gi informasjon og bistand i forbindelse med søknaden. 

Vestlan fylkeskommune - Søknad TT-kort

Sjå vilkår for å verta godkjend som brukar