Skulen har som motto og visjon:

OPP og FRAM med Flåm
O - omsorg for dei rundt oss, menneske og miljø
- positive tankar, ord og handlingar
P - parat til å ta imot det verda byr oss
og
- frisk - fysisk aktive, godt inneklima, god hygiene, fokus på mat, helse og estetikk
- reflektert - tenka gjennom ord og handlingar, tora å stilla spørsmål
- allsidig - utforska, tora å utfordra oss sjølve, prøva ulike innfallsvinklar og arbeidsmåtar
- målretta - setja oss mål og gå i rett retning, justera undervegs

Skulen er òg ”teaterskulen”. Kvart andre år er heile skulen med på oppsetjing av teater i vårhalvåret.