Kva skjer i Aurland

Kategori:
Kalender:
Frå:
Til:
RSS feed
2020-09-30
18:00 - 20:30 Innspelsmøte områdeplanen for Flåm Meeting Aktivitetskalender
2020-10-03
11:00 Konfirmasjonsgudsteneste i Vangen kyrkje Aktivitetskalender
2020-10-03
13:00 Konfirmasjonsgudsteneste i Vangen kyrkje Aktivitetskalender
2020-10-10
11:00 Konfirmasjonsgudsteneste Flåm kyrkje Aktivitetskalender
2020-10-11
14:00 Gudsteneste Bakka kyrkje Aktivitetskalender
2020-11-01
16:00 Minnegudsteneste Flåm kyrkje Aktivitetskalender
2020-11-01
19:00 Minnegudsteneste Vangen kyrkje Aktivitetskalender
2020-11-22
11:00 Gudsteneste i Undredal kyrkje Aktivitetskalender
2020-11-28
18:45 Lysmesse i Vangen kyrkje Aktivitetskalender
2020-12-20
11:00 Gudsteneste på Aurland Helsetun Aktivitetskalender
2020-12-24
14:00 Gudsteneste Bakka kyrkje Aktivitetskalender
2020-12-24
16:00 Gudsteneste i Vangen kyrkje Aktivitetskalender
2020-12-24
23:00 Gudsteneste i Undredal kyrkje Aktivitetskalender
2020-12-25
12:00 Gudsteneste Flåm kyrkje Aktivitetskalender

Relaterte artikler

Bilder

Kven kan registrere arrangement?

Lag og organisasjonar og andre kan sjølv registrere arrangement i aktivitetskalenderen.

Vi oppmodar alle om å registrere arrangementa sine, slik at vi får ein mest mogleg oppdatert aktivitetskalender.

Du registrerer arrangement ved å klikke på lenkja "Registrer arrangement " . Fyll inn informasjon i ruta som kjem opp.

Arrangementet vert synleg i aktivitetskalenderen etter at det er godkjent. Det kan ta litt tid – til dømes om aktiviteten vert lagt inn i helg og/ på kveld.

(Det er ikkje høve til å registrere vanlege opningstider eller tilbod om menyer, om ikkje eit arrangement er knytta til.)

 

Spørsmål?                                                                                                                                                                                                                                
Ta kontakt med Kommunetorget
på 57 63 29 00.

E-post:
kristian.stramyr@aurland.kommune.no