For søknader til bedriftsutviklingstiltak og investeringar i verksemder kan de kontakte:

Ingeborg Lysne
Næringsrådgjevar  
E-post: Ingeborg.Lysne@aurland.kommune.no 
Telefon: 46 78 23 85
 

Forsøknader som gjeld landbruk kan de kontakte:

Magnhild Aspevik
Felles landbrukskontor ÅLA
E-post: Magnhild.Aspevik@aurland.kommune.no
Telefon: 47 48 65 50

 

For søknader som gjeld tilskot til spreidd busetnad kan de kontakte:

Reinhardt Sørensen
Tenesteleiar teknisk / Brannsjef
Epost: Reinhardt.Sorensen@aurland.kommune.no 
Telefon: 95 98 46 04