Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Søknad til konsesjonsavgiftsfondet

Neste søknadsfrist for konsesjonsavgiftsfondet vert 01.04.2023

I samband med budsjettet for 2023 vart det satt av kr. 1.5 millionar som no vert lyst ut i samband med næring- og samfunnsutvikling. Søknadsfristen vert 01.04.2023. Søknadane skal opp i fondstyret i samband med møtet 25.05.2023.  

Neste søknadsfrist for konsesjonsavgiftsfondet vert 12.04.2022.

I samband med vedtak av budsjettet for 2022 vart det bestemt at Aurland kommune  set av 1.5 millionar til næringsutvikling i 2022, og det vert ei utlysing av midlane med søknadsfrist 12.04.2022. Søknadane skal opp i fondstyret i samband med møtet 02.06.2022.

§ 2 Føremål i vedtektene seier at Fondet skal primært nyttast til å fremja etablering av ny næringsverksemd og vidareutvikling av eksisterande verksemder i Aurland kommune. 

Kommunevåpen Aurland kommune

Konsesjonsavgiftsfondet

Fondet skal primært nyttast til å fremja etablering av ny næringsverksemd og vidareutvikling av eksisterande verksemder i Aurland kommune. Det er krav om innleiande samtale før søking på fondet.