Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Økonomiplan

Kunnskapsgrunnlag

Under dette punktet finn de kommunen sitt grunnlag for val av mål, strategiar og tiltak, både i vårt arbeid med langsiktige planar og levering og prioritering av tenester.

Kunnskapsgrunnlaget er hovudsakeleg basert på statistikk frå Statistisk sentralbyrå (SSB), Folkehelsebarometeret,  viktige rapportar og lokal kunnskap.