Referat frå møter

Me ynskjer alle velkomne med innspel og gode idear framover!
 
Referat frå møte 25.11.2021: 

Rapport


Rapport frå arbeidsverkstadar 19. november 2019 under konferansen -Kommunar og frivilligheit i samspel


Den 19.11.19 vart det skipa ein konferanse om «Kommunar og frivilligheit i samspel» på Sandane, i regi av Fylkeskommunen.


Her er rapporten frå arbeidsverkstadane som dei hadde under konferansen. Rapporten er samanstilt av Bjørn Lindstad i Frivillighet Norge.

Denne rapporten vart det referert til på møtet me hadde med dei frivillige lag og organisasjonar den 15.01.20. Me informerte om at me skulle legga den ut slik at alle kunne få lesa.


Fylkeskommunen håpar at mange kommunar og frivillige organisasjonar finn i lag for å utvikle heilskapleg frivilligpolitikk i 2020!


Her i Aurland vert det nye møter med dei frivillige, og dei vert annonserte på heimesida vår.


Me ynskjer alle velkomne med innspel og gode idear framover!

Frivillige lag og organisasjonar

Idrett

Leiar

Epost

Enhetsreg.

Telefon

Aurland Idrettslag

Alf Sigurd Strømsnes

post@aurland-il.no

RBR

413 02804

Aurland Klatreklubb

(Del av Aurland Idrettslag)

Kristjan Arnason

post@arnason.no

IRBR

915 29041

959 79878

Aurland Turlag/ Barnas turlag

Unni Grønsberg/ Marit Løkkebø

aurland.turlag@hotmail.com

IRBR

934 99243

Aurland Dykkerklubb

Kristjan Arnason, 

post@arnason.no

IRBR

915 29041/  959 79878

Aurland Skyttarlag

Magne Forberg

aurland@skytterlag.no  

RBR

951 45050

Blåfjell Skyttarlag

Arvid Gilje

arvid.gilje@gmail.comblafjell@skytterlag.no

IRBR

451 50083

Stålring skyttarlag

Trygve Øyum

staalring@skytterlag.no

IRBR

901 41066

Undredal skyttarlag

John Underdal

underdal@skytterlag.no

IRBR

913 07958

Born og ungdom

Leiar

Epost

 

Telefon

Aurland Ungdomsråd

 

 

 

 

 

Leiar

Epost

 

Telefon

Aurland ungdomslag

Jarle Sandvik

ark.jsand@icloud.com

IRBR

412 00594

Ljom ungdomslag

Siri Larsen Ramsøy

joakos@hotmail.no

IRBR

412 65212

Undredal ungdomslag

Brita Undredal

 

RBR

48266981

Vassbygdi ungdomslag

Britt Irene Lerheim

vassbygdi.ungdomslag@gmail.com

IRBR

414 67624

Musikk og dans

Leiar

Epost

 

Telefon

Aurland Songlag

Ivar Ohnstad

i-ohnst@online.no

RBR

480 76 670

Aurland spelemannslag

Gøril Tveiten Lie

gorilla@sogn.no

IRBR

414 43 946

Aurland trekkspelklubb

Edvin Flåm

 

IRBR

952 78225

Flåm musikklag

Beathe Ekhall

beathe.ekhall@stentvedt.no

RBR

911 11 406

Musikkens venner

Marit Berge

marit.berge@privat.alb.no

IRBR

482 01962

Kom og Dans Aurland

Jorunn Ospedal Vallestad,

aurland@komogdans.no

 

975 67934.

Interesseorganisasjonar

Leiar

Epost

 

Telefon

Stiftinga Nærøyfjorden Verdsarvpark

Erling Oppheim

erling@naroyfjorden.no

RBR

940 55464

Stiftinga Otternes Bygdetun

Jon Tamnes

 

RBR

576 78840

Indre Sogn Kystlag

Kystled Nærøyfjorden

Marny Tønnessen

isk@norveg-sognefjord.no

RBR

970 30828

Aurland Kyrkjelege Fellesråd/

Kyrkjestyret i Aurland

Monica Finden

monica.finden@aurland.kommune.no

RBR

 

 

Humanitære og sosiale lag

Leiar

Epost

 

Telefon

Aurland Sikringsradiolag

Rune Aasen

rune.aasen@sogn.no

 

959 43 029

Aurland Høyrselslag

Arne Hovland

arne.hovland@mail.ardalsnett

IRBR

940 81530

Aurland Revmatikarlag

Gerd Olaug Aas

gella43@gmail.com

RBR

411 75805

Aurland Røde Kors

Agnar Aas

Agnar_aas@hotmail.com

RBR

 

Grendalag

Leiar

Epost

 

Telefon

Bakka Grendalag

Svein Tufte

 

RBR

57633917/ 905 26 324

Fretheimshaugane Vel

Monna Kjos

m-kjos@online.no

IRBR

913 10821

Lunden Vel

Jorunn Heggdal

 

IRBR

915 23 394

Nærøy Vel

Lene Hagen

post@visitgudvangen.com

RBR

992 41 099

Dyrdal Grendalag

Siv Lisbeth Tønder

 

RBR

994 49426

Rygg og Bakkane Vel

Roy Viktor Ohnstad

rygg.vel@gmail.com

IRBR

902 26960

Høydalen Vel

 

 

IRBR

 

Ystebøen Grendalag

Tone Haugeplass

 

IRBR

474 58267

Åttnes Vel

Irene Borlaug Stegen

ir-stege@online.no

IRBR

482 28352

Vetleli Vel

Kjetil Horvei

kjetil.horvei@privat.alb.no

 

917 10529

Undredal Grendalag

David Underdal

post@undredal.no

RBR

901 43 977/ 951 37403

Landbruk

Leiar

Epost

 

Telefon

Aurland bondekvinnelag

Oddbjørg Aas

 

RBR

 

Aurland Bonde- og Småbrukarlag Håvard Vidme vidme_@hotmail.com   92132530

Fritidslag

Leiar

Epost

 

Telefon

Aurland Jakt og Fiskelag

Tunde Nesbø,

tunde@hotmail.no, eller aurlandjaktogfiskelag@gmail.com

RBR

 

Aurland husflidlag

Cecilie Bugge

cecbug47@gmail.com

IRBR

970 17672

Aurland bridgeklubb

Sivert Bakk

 

IRBR

92 91697

Aurland sanitetslag

Laila Kvellestad

 

RBR

481 25138

Aurland Bygdekvinnelag

Unni Underdal

unni_underdal@hotmail.com

IRBR

905 30320

Vassbygdi Sanitets Arbeidslag

Kari Løland

 

IRBR

 

Aurland Sogelag

Olav Johan Ellingsen

olav.ellingsen@privat.alb.no

IRBR

907 30436

Venner av Aurlandsdalen

Sigrid Tønnessen

NL:Lisbeth Hernes Davidsen

davidsen.lisbeth@gmail.com

RBR

976 68052

Venner av Flåmsbana

Ragnar Vidme

 

IRBR

48385529/ 915 13 111

Vener av Flåmsdalen

Jorunn Heggdal

 

 

915 23394

Njardar Vikinglag

Georg Hansen

georgha54@gmail.com

IRBR

928 62928

Aurland Filmklubb

 

Monica Gjesdal Larsen

monica.gjesdal.larsen@gmail.com/

aurlandfilmklubb@gmail.com

RBR

477 69890

Flåm samfunnshus

Jan Flåm

jaflaa@online.no

 

905 30363

Friområdet Neset

Marte Tørud Håland

Marte_torud@hotmail.com

 

950 16388

Politiske Parti

Leiar

Epost

 

Telefon