Idrett

Aurland Idrettslag
Leiar: Alf Sigurd Strømsnes
E-post: post@aurland-il.no
Enhetsreg: RBR
Telefon: 413 02 804

Aurland Klatreklubb (Del av Aurland Idrettslag)
Leiar: Kristjan Arnason
E-post: post@arnason.no
Enhetsreg: IRBR
Telefon: 915 29 041 / 959 79 878

Aurland Turlag / Barnas Turlag
Leiar: Unni Grønsberg / Marit Løkkebø
E-post: aurland.turlag@hotmail.com
Enhetsreg: IRBR
Telefon: 934 99 243

Aurland Dykkerklubb
Leiar: Kristjan Arnason
E-post: post@arnason.no
Enhetsreg: IRBR 
Telefon: 915 29 041 / 959 79 878

Aurland Skyttarlag
Leiar: Magne Forberg
E-post: aurland@skytterlag.no
Enhetsreg: RBR
Telefon: 951 45 050

Blåfjell Skyttarlag
Leiar: Arvid Gilje
E-post: arvid.gilje@gmail.com / blafjell@skyttarlag.no
Enhetsreg: IRBR
Telefon: 451 50 083

Stålring Skyttarlag
Leiar: Trygve Øyum
E-post: staalring@skytterlag.no
Enhetsreg: IRBR
Telefon: 901 41 066

Underdal Skyttarlag
Leiar: John Underdal
E-post: underdal@skytterlag.no
Enhetsreg: IRBR
Telefon: 913 07 958

Born og ungdom

Aurland Ungdomsråd

Aurland Ungdomslag
Leiar: Jarle Sandvik
E-post: ark.jsand@icloud.com
Enhetsreg. IRBR
Telefon: 412 00 594

Ljom Ungdomslag
Leiar: Siri Larsen Ramsøy
E-post: joakos@hotmail.no
Enhetsreg. IRBR
Telefon: 412 65 212

Underdal ungdomslag
Leiar: Brita Underdal
Enhetsreg. RBR
Telefon: 482 66 981

Vassbygdi ungdomslag
Leiar: Britt Irene Lerheim
E-post: vassbygdi.ungdomslag@gmail.com
Enhetsreg. IRBR
Telefon: 414 67 624

Musikk og dans

Aurland Songlag
Leiar: Ivar Ohnstad
E-post: i-ohnst@online.no
Enhetsreg. RBR
Telefon: 480 76 670

Aurland Spelemannslag
Leiar: Gøril Tveiten Lie
E-post: gorilla@sogn.no
Enhetsreg. IRBR
Telefon: 414 43 946

Aurland Trekkspelklubb
Leiar: Edvin Flåm
Enhetsreg. IRBR
Telefon: 952 78 225

Flåm Musikklag
Leiar: Beathe Ekhall
E-post: beathe.ekhall@stentvedt.no
Enhetsreg.RBR
Telefon: 911 11 406

Musikkens venner
Leiar: Marit Berge
E-post: marit.berge@privat.alb.no
Enhetsreg. IRBR
Telefon: 482 01 962

Kom og Dans Aurland
Leiar: Jorunn Ospedal Vallestad
E-post: aurland@komogdans.no
Telefon: 975 67 934

Interesseorganisasjonar

Stiftinga Nærøyfjorden Verdsarvpark
Leiar: Erling Oppheim
E-post: erling@naroyfjorden.no
Enhetsreg. RBR
Telefon: 940 55 464

Stiftinga Otternes Bygdetun
Leiar: Jon Tamnes
Enehetsreg. RBR
Telefon: 576 78 840

Indre Sogn Kystlag / Kystled Nærøyfjorden
 

Aurland Kyrkjeleg Fellesråd / Kyrkje Styret
Leiar: Monica Finden
E-post: monica.finden@aurland.kommune.no
Enhetsreg. RBR

 

Humanitære og sosiale lag

Aurland Sikringsradiolag
Leiar: Rune Aasen
E-post: rune.aasen@sogn.no
Telefon: 959 43 029

Aurland Høyrselslag
Leiar: Arne Hovland
E-post: arne.hovland@mail.ardalsnett
Enhestreg. IRBR
Telefon: 940 81 530

Aurland Revmatikarlag
Leiar: Gerd Olaug Aas
E-post: gella43@gmail.com
Enhetsreg. RBR
Telefon: 411 75 805

Aurland Røde Kors
Leiar: Agnar Aas
E-post: Agnar_aas@hotmail.com
Enhetsreg. RBR

Grendalag

Bakka Grendalag
Leiar: Svein Tufte
Enhetsreg. RBR
Telefon: 576 33 917 / 905 26 324

Fretheimshaugane Vel
Leiar: Monna Kjos
E-post: m-kjos@online.no
Enhetsreg. IRBR
Telefon: 913 10 821

Lunden Vel
Leiar: Jorunn Heggdal
Enhetsreg. IRBR
Telefon: 915 23 394

Nærøy Vel
Leiar: Lene Hagen
E-post: post@visitgudvangen.com
Enhetsreg. RBR
Telefon: 992 41 099

Dyrdal Grendalag
Leiar: Siv Lisbeth Tønder
Enhetsreg. RBR
Telefon: 994 49 426

Rygg og Bakkane Vel
Leiar: Hege Loven
E-post: hegeloven@outlook.com
Enhetsreg. IRBR
Telefon: 402 32 066

Ystebøen Grendalag
Leiar: Tone Haugeplass
Enhetsreg. IRBR
Telefon: 474 58 267

Åttnes Vel
Leiar: Irene Borlaug Stegen
E-post: ir-stege@online.no
Enhetsreg. IRBR
Telefon: 482 28 352

Vetleli Vel
Leiar: Kjetil Horvei
E-post: kjetil.horvei@privat.alb.no
Telefon: 917 10 529

Undredal Grendalag
Leiar: David Underdal
E-post: post@undredal.no
Emhetsreg. RBR
Telefon: 901 43 977 / 951 37 403

Landbruk

Aurland bondekvinnelag
Leiar: Oddbjørg Aas
Enhetsreg. RBR

Aurland Bonde- og Småbrukarlag
Leiar: Håvard Vidme
E-post: vidme_@hotmail.com
Telefon: 921 32 530

Fritidslag

Aurland Jakt og Fiskelag
Leiar: Tunde Nesbø
E-post: tunde@hotmail.no / aurlandjaktogfiskelag@gmail.com
Enhetsreg. RBR

Aurland Husflidlag
Leiar: Cecilie Bugge
E-post: cecbug47@gmail.com
Enhetsreg. IRBR
Telefon: 970 17 672

Aurland Bridgeklubb
Leiar: Sivert Bakk
Enhetsreg. IRBR
Telefon: 929 16 97

Aurland Sanitetslag
Leiar: Laila Kvellestad
Enhetsreg. RBR
Telefon: 481 25 138

Aurland Bygdekvinnelag
Leiar: Unni Underdal
E-post: unni_underdal@hotmail.com
Enhetsreg. IRBR
Telefon: 905 30 320

Vassbygdi Sanitets Arbeidslag
Leiar: Kari Løland
Enhetsreg. IRBR

Aurland Sogelag
Leiar: Olav Johan Ellingsen
E-post: olav.ellingsen@privat.alb.no
Enhetsreg. IRBR
Telefon: 907 30 436

Venner av Aurlandsdalen
Leiar: Sigrid Tønnesen / NL:Lisbeth Hernes Davidsen
E-post: davidsen.lisbeth@gmail.com
Enhetsreg. RBR
Telefon: 976 68 052

Venner av Flåmsbana
Leiar: Ragnar Vidme
Enhetsreg. IRBR
Telefon: 483 85 529/ 915 13 111

Vener av Flåmsdalen
Leiar: Jorunn Heggdal
Telefon: 915 23 394

Njardar Vikinglag
Leiar: Georg Hansen
E-post: georgha54@gmail.com
Enhetsreg. IRBR
Telefon: 928 62 928

Aurland Filmklubb
Leiar: Monica Gjesdal Larsen
E-post: monica.gjesdal.larsen@gmail.com / aurlandfilmklubb@gmail.com
Enhetsreg. RBR
Telefon: 477 69 890

Flåm Samfunnshus
Leiar: Jan Flåm
E-post: jaflaa@online.no
Telefon: 905 30 363

Friområdet Neset
Leiar: Marte Tørud Håland
E-post: Marte_torud@hotmail.com
Telefon: 950 16 388

Seniornett
Leiar: Torill Lien Nilsen
E-post: torill-bakkane@outlook.com
Telefon: 911 11 312

Referat frå møter

Me ynskjer alle velkomne med innspel og gode idear framover!
 
Referat frå møte 25.11.2021: 

Rapport


Rapport frå arbeidsverkstadar 19. november 2019 under konferansen -Kommunar og frivilligheit i samspel


Den 19.11.19 vart det skipa ein konferanse om «Kommunar og frivilligheit i samspel» på Sandane, i regi av Fylkeskommunen.


Her er rapporten frå arbeidsverkstadane som dei hadde under konferansen. Rapporten er samanstilt av Bjørn Lindstad i Frivillighet Norge.

Denne rapporten vart det referert til på møtet me hadde med dei frivillige lag og organisasjonar den 15.01.20. Me informerte om at me skulle legga den ut slik at alle kunne få lesa.


Fylkeskommunen håpar at mange kommunar og frivillige organisasjonar finn i lag for å utvikle heilskapleg frivilligpolitikk i 2020!


Her i Aurland vert det nye møter med dei frivillige, og dei vert annonserte på heimesida vår.


Me ynskjer alle velkomne med innspel og gode idear framover!