Søknad om parkeringsløyve for forflytningshemma vert handsama av nemnd i kommunen samansett slik:

  • konsulent for funksjonshemma 
  • representant frå Pleie-rehabilitering og omsorg

Sækretær for nemnda sender ut melding om vedtak og lager parkeringsbevis.

Elektronisk søknadsskjema og søknadsskjema i papirversjon til utskrift finn du i kolonna til høgre, under menypunktet sjølvhjelp.

Endeleg samansetting av den kommunale godkjenningsnemda, med omsyn til brukarmedverknad, vil bli handsama i utvalet Omsorg, oppvekst og kultur.

 

Informasjon til personar som har parkeringsløyve for forflytningshemma (pdf)

Gå til søknadsskjema her