feil på gatelys

Feil på gatelys

På grunn av trefall er deler av gatelysa mellom Tokvamsbrui og Skaim ute. Utbetring vil starte opp o...
Kommunevåpen Aurland kommune

Assistentar i brukar sin heim

Me har ledig inntil to 100 % stillingar i ei ny BPA-ordning, stillingane er ledig frå snarast. Ordni...
Bufdir

Nasjonal tilskotsordning for inkludering av barn og unge

Målet med midlane er å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom blant barn og ungdom.
Rådhuset Aurland kommune

Utlegging av budsjett og økonomiplan

Aurland formannskap sitt framlegg til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 er lagt ut til offent...