Demensdag

Den internasjonale Alzheimerdagen 21. september

Mange forbinder demens med eit dårleg hugse, men det er ikkje alltid tilfellet. 
Aurlandssko

Søknadsfrist konsesjonsavgiftsfondet 1. oktober 2019

Fondet skal primært nyttast til å fremja etablering av ny næringsverksemd og vidareutvikling av eksi...
Kommunalt tenestepunkt

Nærbutikk og kommunalt tenestepunkt

Nærbutikkane er livsnerver i lokalsamfunna. Det ser me tydeleg i Aurland, med butikkar som sel dei v...
Aurland i haustfargar 13.10.09. Foto Håkon Loven

Informasjon om regelverket rundt kortidsutleige

Utgangspunktet i plan- og bygningslova er at det kan førekome ulike formar for bruk av bustad, utan ...