Kommunevåpen Aurland kommune

Ledig stilling - Fast 100% stilling som driftsoperatør ved Teknisk eining

Me har ledig minst ein 100% fast stilling som driftsoperatør på Teknisk eining i Aurland kommune. 
Helsesjukepleiar May Sigrun Winjum

Informasjon frå Helsestasjonen

Helsesjukepleiar - ny tittel. I lengre tid har Helsesøstertittelen vore prøvd å endra på i landet. G...
Kulturskuleveke januar 2019

Kulturskuleveke 28. januar – 1. februar

Me ynskjer alle velkomne til konsertar med kulturskuleelevar. I veke 5 er me klare for å visa Dykk n...
Kommunevåpen Aurland kommune

Reguleringsplan (detalj) for Myrdal stasjon - vedtak av plan

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 har Aurland kommunestyre i møtet 13.12.2018,sak 095/18 ve...