Geithusbergi

Ustabil grunn i Geithusbergi - nattestenging og redusert ferdsel på kommunal veg i Flåmsdalen

På grunn av røyrsler i vegbana har kommunen hatt geolog i området 29.06.2020 for risikovurdering.  S...
Skogbrann i Kvamsbergi

Forbod om bruk av open eld

Aurland kommune innfører totalforbod mot bruk av open eld på grunn av auka brannfare.
Aurlandshallen ute

Trimrom vert opna

Aurland kommune v/ Teknisk opnar trimrommet i Aurlandshallen 01.07.2020.
Aurland barne- og ungdomsskule

Lærarstilling ved Aurland barne- og ungdomsskule

Aurland kommune har ledig 100% fast stilling som lærar ved Aurland barne- og ungdomsskule frå 01.08....