Kommunevåpen for nyhende

Fagarbeidar/assistent i Aurland kommunale barnehage

I Vangen barnehage har vi ledig to 100 %stilling - og i Flåm barnehage er det ein 100% stilling som ...
Kommunevåpen for nyhende

Barnehagelærar i Aurland kommunale barnehage

Vi har ledig 100% stilling, som barnehagelærar ved Flåm barnehage. Stillinga er fast frå 01.09.20.
Kommunevåpen for nyhende

Stenging av Flåmsdalsvegen 19 og 20 august

I samband med asfaltering 19 og 20 august blir Flåmsdalsvegen stengd på strekninga Leina - Dalsbotte...
Rådhuset i Aurland

Hovuddøra på rådhuset opnar att måndag 17. august

Rutinar for avtaler på rådhuset gjeld som før. Samt ein må følje smittevernreglane.