Besøksregistrering

Avtaler på rådhuset – nye rutinar – informasjon om status

Innføring av låsing av dører og digitalt besøkssystem går framover, men ikkje så raskt som annonsert...
Kommunevåpen Aurland kommune

Varsel om endra tider for arbeid på Flåmsdalsvegen

Entreprenør er ferdig med arbeid om natta på Flåmdalsvegen. Det vert arbeid på vegen mellom 07.00 og...
Aurland er kjend for utsiktspunktet Stegastein på Nasjonal turistveg

2 x 100% faste stillingar for spesialist i allmennmedisin

Vår erfarne kommuneoverlege ønsker nå å gå av med pensjon og vi søker hans erstatter. Vi har også e...
Rapport frå arbeidsverkstadar under konferansen Kommunar og frivilligheit i samspel

Rapport frå arbeidsverkstadar 19. november under konferansen -Kommunar og frivilligheit i samspel

Den 19.11.19 vart det skipa ein konferanse om «Kommunar og frivilligheit i samspel» på Sandane, i re...