Arbeidet pågår 3

Ledige faste stillingar som badevakt og billettør i symjehall

Me har ledig to faste stillingar som badevakt på 6 timar/veke når bassenget er ope. Omfanget av stil...
Kommunevåpen Aurland kommune

Ledig vikariat i 100 % stilling som vernepleiar/ miljøterapeut

Me har ledig vikariat i 100 % stilling som vernepleiar/ miljøterapeut ved Bu- og miljøtenester.
Logo Sogn regionråd

Sogn for alle - Bli med på eit spennande seminar om integrering

Sogn regionråd inviterer til seminar om integrering av flyktningar og innvandrarar 11. mars 2019 i S...
Stegastein Foto Noralv Distad

Gode rekneskapstal for Aurland kommune!

Netto driftsresultat for Aurland kommune for 2018 viser ein pluss på kr 20,1 millionar. Etter budsje...