Helsetun

Tiltak for å hindre smitte av koronavirus ved Aurland helsetun

Besøksforbodet ved Aurland helsetun blir utvida og vil i denne omgang gjelde til over påske.
Kommunevåpen Aurland kommune

Rapportering på smitta av korona i Aurland kommune 27.03.2020

Legekontoret melder fredag 27.03.2020 kl. 12.00 om følgjande:
Linda Mannes er tilsett som kreftkoordinator

Informasjon frå kreftkoordinator og koordienrande eining

På grunn av koronavirussituasjon må heimebesøk og møter utsetjast på ubestemt tid.
Kommunevåpen Aurland kommune

Oppdatering av tilbod frå aktivitetrettleiar/treningskontakt

Aktivitetsrettlaiar/treningskontakt kan tilby turar utandørs, med ein og ein person om gongen med mi...