Kommunevåpen Aurland kommune

Midlertidige helsefagstillingar på natt i bu- og miljøtenesta

Bu- og miljøtenester gjev omsorg og oppfølging til personar med omfattande og samansette behov, ua...
Vallogo

Kommune- og fylkestingsvalet 2019 – Kunngjering om utlegging av manntalet

Manntalet for Aurland kommune vert lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 15. juli til og med val...
Aurlandsmarsjen 2019

Aurlandsmarsjen 2019

Aurlandsmarsjen 2019 vert arrangert laurdag 03. august.