Aurland med på felleserklæring om meir miljøvenlege cruiseskip

Meir miljøvennleg cruisenæring

I februar skreiv 13 kommunar med stor cruisetrafikk under ei fellesfråsegn om meir miljøvennleg crui...
Aurland-Vik-Voss

Lysing av midlar- Regionalt Næringsfond Aurland-Vik-Voss (RNF)

Samarbeidsrådet Aurland-Vik-Voss har forvalta fondsmidlar til næringsutvikling, løyvd av Hordaland o...
Hare

Harepest påvist ved Vatnahalsen

Veterinærinstituttet har påvist sjukdommen tularemi (harepest) hos ein hare ved Vatnahalsen i Aurlan...
Jordskred i Jordalen

Vegen i Jordalen er open

Politiet har opna vegen i Jordalen frå Nåsen og vidare inn mot stølsområda frå i dag 13.08.2019.