Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kartlegging og verdsetting av friluftsområde

Friluftslivskartlegginga er no avslutta

Aurland kommune har sidan sumaren 2018 arbeida med ei kartlegging og verdsetting av friluftslivsområda i kommunen. Arbeidet er ein del av ei nasjonal satsing som alle kommunar er pålagt å gjere. Formålet med kartlegginga er at kommunen skal få eit bevisst forhold til eigne friluftslivsområde.

Kart over verdisetting av friluftsområde

Skal kartleggje friluftslivsområda i Aurland

Kommunen har nyleg sett i gong eit arbeid for å kartleggje og verdsette friluftslivsområda i Aurland kommune. Ei arbeidsgruppe har blitt sett ned for å arbeide med dette, men dei kjem til å trenge hjelp frå lokalkjente.

Kartlegging av friluftsområda i Aurland - arbeidsgruppa