Nattevandring i Aurland

Vil du vera med? 

Prosjektet Nattevandring er til for ungdom. Nattevandrarar ynskjer å gjera sentrum til ein tryggare plass å vera for alle ungdommar. 

Om nattevandring i Aurland
Våren i 2001 starta me opp nattevandring i Aurland og omegn. Me har sesong frå mai til september. Nattevandringa i Aurland har eit eige styre, der Anita Lærum ( ungdomsarbeidar Aurland kommune) er sekretær for prosjektet. 

Me ynskjer å gjera ein innsats for å minske rusbruk, hærverk og vald blant ungdommen.
 
Me veit at nærver av vaksne, edrue personar i gata på kvelds– og nattetid her ein positiv innverknad  på miljøet vårt.
 
Me oppmodar alle foreldre og andre som bryr seg om ungdomsmiljøet vårt til å stilla opp.

 

Skal me lukkast, må me vera mange.

Kontakpersonar :

Anita Lærum
Telefon:57 63 29 72/ 57 63 29 00
E-post:anita.lerum@aurland.kommune.no

Turid Veum Ådland, leiar

Mobil: 90 94 01 64

Epost: aurlandb@online.no 

 
  

 

 

Kontaktinformasjon

Kontaktperson:
Anita Lærum - arbeidsleiar
Mobil: 950 67 289
E-post: Anita Lærum

Besøksadresse:
Fritidsklubben:
Aurland idretts- og samfunnshus - underetasjen/kjellar

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland