Om nattevandring i Aurland

Våren i 2001 starta me opp nattevandring i Aurland og omegn. Me har sesong frå mai til september. Nattevandringa i Aurland har eit eige styre, der Anita Lærum ( ungdomsarbeidar Aurland kommune) er sekretær for prosjektet. 

Me ynskjer å gjera ein innsats for å minske rusbruk, hærverk og vald blant ungdommen.
 
Me veit at nærver av vaksne, edrue personar i gata på kvelds– og nattetid her ein positiv innverknad  på miljøet vårt.
 
Me oppmodar alle foreldre og andre som bryr seg om ungdomsmiljøet vårt til å stilla opp.

 

Skal me lukkast, må me vera mange.