Om nattevandring i Aurland

Våren i 2001 starta me opp nattevandring i Aurland og omegn. 

Me ynskjer å gjera ein innsats for å minske rusbruk, hærverk og vald blant ungdommen.
 
Me veit at nærver av vaksne, edrue personar i gata på kvelds– og nattetid her ein positiv innverknad  på miljøet vårt.
 
Me oppmodar alle foreldre og andre som bryr seg om ungdomsmiljøet vårt til å stilla opp.

Skal me lukkast, må me vera mange.

Bli Nattevandrar

Meld deg inn på Røde Kors sine sider. 

Sjå link: https://www.mittrodekors.no/