Nytt tilbod om hjelp til livsstilendring i Aurland

Ynskjer du å kome i betre fysisk form? Eventuelt gå ned i vekt?

Ved helsetenesta i Aurland kan du no få litt drahjelp gjennom eit samarbeid mellom treningskontakt og legane ved legekontoret.
Du vil få oppfølging med 3 kontakter med lege; ved start, etter 3 månader og 6 månader. Det vil då bli tatt målingar på vekt, blodsukker, kolesterol og blodtrykk.
Mellom legetimane vil du få individuell oppfølging frå treningskontakt. Ho vil gi råd i høve kosthald og aktivitet.
Til slutt vil me ha eit felles møte mellom deg, treningskontakt og lege med oppsummering (for dei som ynskjer det).

Dette tilbodet passar for alle som ynskjer litt hjelp for å få ein betre livsstil –både yngre og eldre, den som har litt høgt blodtrykk, sukkersyke, eller kun ynskjer hjelp til endring.

Nytt sjansen til å få i gong ei endring i livet ditt 😊

Det blir vanleg betaling for legetimane (gratis om du har frikort), og all oppfølging ved treningskontakt er gratis.
Har du spørsmål, eller vil bli med på dette:

Ta kontakt med treningskontakt Elise Malme: 4745 3909 eller elise.malme@aurland.kommune.no

Eller legekontoret: 5763 2999

 

Sterk og Stødig

Sterk og stødig


Treningsgruppe

  Lokaler Tidspunkt
Flåm Flåm skule i gymsalen

Måndagar kl. 11-12
Kafe etter kl, 12.00

Aurland Kantina på sjukeheimen Oppstart er ikkje satt.

Ta kontakt med aktivitetsrettleiar/treningskontak for meir informasjon og eventuell deltaking på tlf 474 53 909

Treningskontakt kan tilby individuelt tilpassa aktivitet etter brukarens funksjonsnivå, ønsker og behov. Målet med den fysiske aktiviteten skal være realistisk og basert på gode mestringsopplevingar. Tiltaket er meint å være hjelp til sjølvhjelp, der brukarane sjølv etter kvart tar ansvar for eigen trening. Med god starthjelp frå treningskontakt vil ein kunne komme i gang og etablerer gode vaner.

Treningskontakten i Aurland kommune har tilbod om individuell trening, friluftsaktivitetar, styrketrening i gruppe og ballspel i hallen. Har du andre ynskjer og behov vil ein prøve å tilpasse etter dette.   

Treningskontakten er i tett samarbeid med ruskonsulent, psykisk helse, NAV, fysioterapeut, lege og kreftkoordinator. Ein kjem i kontakt med treningskontakt ved å bli henvist frå ein av desse instansane. Tilbodet er eit lavterskeltilbod som er gratis.

Aktivitetsoversikt i Aurland kommune 2023

 

Aktivitet

Aldersgruppe

Kontaktperson

 Kontakt/påmelding

Innebandy

Vaksne

Svein Even Dale

 913 00 429

Barnetrim

4 år opp t.o.m 4 klasse.

Malin Fimreite

994 64 962

Boksing

 

Reinhardt Sørensen

959 84 604, Reinhardt.Sorensen@aurland.kommune.no

Dykking

16 år og opp

Kristjan Arnason

915 29 041, arnason@gmail.com

Fotball

10-12 år

13-17 år

Damer

Roar Vindedal

Sivert Bakk

Oda Beate Lerheim

907 54 806

920 91 697

418 47 763

Fotball miniputt

6-9 år

Linn Skjærlund

476 06 366

Friidrett

 

Mario Baltov Midje

975 63 388

Håndball

4. klasse og opp

Torill Ebne

May Britt Martinsen

419 28 071

918 53 312

Klatring

Ingen aldersgrense

Kristjan Arnason

915 29 041, arnason@mail.com

Spinning

16 år og opp

Torill Ebne

419 28 071 (krever ikkje medlemsavg/treningsavg i AIL)

Step/styrke

16 år og opp

Therese Vindedal

934 21 351

Symjing

3 år og opp

Vaksenopplæring

Sandra Johannsen

45 44 47 31, aurlandsymjegruppe@mail.com