Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Arbeid med ny arealdel

- Få fram særpreget i kvart dalføre!

Dette var eit av fleire innspel kommunen fekk inn under arbeidsverkstaden for landskap og arkitektur. 27 personar møtte opp på verkstaden og kommunen fekk mange gode innspel som me tar med oss vidare i arbeidet med den nye arealdelen til kommuneplanen.

Bilete frå arbeidsverkstad om landskap og arkitektur

Fristen for innspel på digital bygdeverkstad om Aurland si framtid nærmar seg

Fristen for å svare er 30. april 2023. Aurland kommune har i samband med innhenting av kunnskapsgrunnlag til arbeidet med arealdelen arrangert grendamøte i dei fem grendene i kommunen i mars. Sidan me veit at det ikkje er alle som hadde høve til å møta på desse møta har me laga til eit eit digitalt skjema med akkurat dei same spørsmåla som var på møta.

Sitat frå grendene

Grendamøte om Aurland si framtid

Kvar og kva for type bustader skal me bygge? Kva for næring ønskjer me? Og korleis kan me legge betre til rette for reiselivet og dei som bur i bygdene turistane besøker? Vi inviterer til grendamøte for å høyre dine innspel!

Undredal sett frå toppen av Kappadalen 05.08.09. Foto Håkon Loven

Kom innom Folkekontoret på fredagar!

Kvar fredag frå 17.feb til 28.april skal planavdelinga ha open kontordag på rådhuset. Her kan du kome innom for å stille spørsmål om arbeidet med den nye arealdelen til kommuneplanen. Enkelte fredagar vil representantar frå teknisk, landbruk m.m. også vere til stades. 

Her finn du folkekontoret

Slik sender du inn innspel til ny arealdel

Det er opna for å sende inn innspel til den nye arealdelen til kommuneplanen. Fristen for å sende inn innspel er 30.april 2023. Du kan nytte innspelsskjema til å sende inn innspel.

Illustrasjon frå reshot.com

Vedtak av planprogram

Kommunestyret vedtok planprogram for arbeidet med ny arealdel i møte 15.desember 2022, sak 071/22. 

Bilete frå forsida av planprogrammet

Oppstart av arbeidet med ny arealdel og høyring av planprogram

Aurland kommune har starta arbeidet med ny arealdel til kommuneplanen for Aurland kommune 2024-2034. I første omgang vert planprogrammet - planen for planen, sendt ut på høyring og offentleg ettersyn. 

Utsnitt frå gjeldande arealdel