Teamet består av 2 sjukepleiarar. Rita Helen Andresen har bakgrunn som sjukepleiar og arbeider til vanleg ved Aurland Helsetun. Rita var med i oppstart av hukommelsesteam (tidlegare demensteam) i Aurland kommune. Hege Loven har bakgrunn som geriatrisk sjukepleiar og jobbar til vanleg i Heimebaserte tenester.

Kven kan ta kontakt?

  • Personer med hukommelsesvanskar
  • ​Pårørande og vener
  • Fastlege
  • Heimetenesta og anna personal
  • Hukommelsteam brosjyre

Kontakt oss via:

Eventuelt ta kontakt med fastlegen så formidler dei vidare informasjon!
Avdelingsleiar Heimebaserte tenester (kvardagar): 95984641

Kva er demens?

Hjelp – råd frå fagfolk om demens

Fullmakt

Dersom pårørande eller andre hjelper med søknaden om tjenester, eller henvender seg til kommunen på vegne av tjenestemottakar, er det viktig å fylle ut skriftlig

fullmaktskjema.  

Framtidsfullmakt

Vergemål