Tenester ved laboratoriet
Blodprøver/andre prøver
  • Etter avtale med lege
  • Etter rekvisisjon frå andre legar eller sjukehus (publikum har med)
Urinprøver: ikkje timebestilling
  • Til stix/dyrking
  • Graviditetstest

Ved ferieavvikling kan laboratoriet bli stengd einskilde dagar.