Det er Skyss som har ansvar for skuleskyssen i Vestland. Elevar som har rett på dette, får innvilga gratis skoleskyss. Har du spørsmål om takstar eller andre detaljer, kan du ta kontakt med skyss, på skyss.no

Rutetabellen finn du her 

Du kan også gå inn på skyss.no for å søkje etter rutetider.