Fretheimshaugane i Flåm: 
Ingen ledige tomter.  
Klikk her (pdf) for oversiktskart. (status per 24.11.2017)

Veim i Vassbygdi: 
Alle 5 parsellane på det kommunale bustadfeltet er selde.
I tillegg er det regulert 8 tomter i feltet. alle desse er på privat grunn. Klikk her (pdf) for oversiktskart (status per 13.10.2016)

Skjerping: 
Ingen ledige tomter. 
Klikk her (pdf) for oversiktskart. (status per  24.11.2017)

NGI har gjennomført ei ras-/skredvurdering, og rapport frå dei viser at tomtene 11 og 12 ikkje kan byggast på, før det vert gjort førebyggande tiltak.

​Spørsmål?

Ta kontakt med oppmålingsingeniør på tlf 57 63 29 14 /mobil 959 84 613 
e-post kurt.karlsen@aurland.kommune.no  

Gebyr knytt til kjøp av tomt

Oppmålingsgebyr 

Dokumentavgift for tinglysing av skøyte, 2,5 % av kjøpesum  

Tinglysingsgebyr
Handsamingsgebyr for byggjesak og tilknytingsgebyr for vatn og avlaup etter gjeldande satsar, sjå eigne sider om avgifter.