Send nabovarsel digitalt

Privatpersonar kan senda nabovarsel og søknad om bruksendring av eit rom digitalt. 

Dette kan ein gjere på dibk.no: https://dibk.no/verktoy-og-veivisere/andre-fagomrader/fellestjenester-bygg/tjenestene/tjenester-for-privatpersoner/

Naboliste

Du kan og få kopi av nabolister frå kommunen.

Dette gjeld personar eller føretak som skal byggje.