Reglament for Johannes Vinjum kunstnarstipen (reglementet er frå 2023, kan komma oppdatering i 2025)

 • Deltaking er open for kunstnarar innan bilde - og fotokunst.
 • Stipendet består av ein pengesum på kr. 30.000,-
 • I tillegg mottek vinnaren opphald i Aurland ei helg i samband med tildelinga
 • Reiseutgifter for stipendmottakar blir dekt til ein sum på maks. kr. 3000,-
 • Stipendmottakar får moglegheit til å stille ut ved gjestegalleriet Galleri Vinjum/ Heradshuset. Anten utstilling eller salsutstilling

Stipendmottakar forpliktar seg til:

 • opphald i Aurland kommune helga då stipendet vert utdelt
 • å leggja att eitt kunstverk inspirert av Johannes Vinjum, som skal tilfalla Aurland kommune og brukast slik legatstyret bestemmer.
 • Det er ei føremon at vinnaren av kunstlegatet gjer seg kjent med kunstnaren Johannes Vinjum og hans kunstverk

På kva måte deltek du?

Send ein søknad til post@aurland.kommune.no med tittel "Søknad Johannes Vinjum kunstnarstipend

Søknaden skal bestå av:

 • Søknadsbrev med motivasjon for søknaden
 • Personleg informasjon og CV
 • Maksimal 10 bilete av eiget verk i PDF format

Aurland kommune returnerer ikkje dei innsendte søknadane/ PDF-bilete. Aurland kommune skal ikkje bruke det tilsendte materiellet i kommersiell forstand eller i utstillingar. Dette gjeld ikkje stipendmotakaren.

SØKNADSFRIST: blir annonsert seinare for 2025

Tildelingsporsess

 • Stipendjuryen (4 personar) består av legatstyret, tenesteleiar for kultur i Aurland kommune og eit fagjurymedlem valt av styret i samarbeid med fagmiljøet.
 • Jurymedlem rangerar søknadar kvar for seg og møtast i eit jurymøte i juni 2023
 • Når juryen har kome til ein konklusjon blir resultatet kunngjort i august 2023, og det blir gjort avtalar om utdeling av stipend, opphald i Aurland, utstilling, m.m. med stipendmottakaren