Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helse og omsorg

Aktuelt

Fjordsenteret+-+hovudinngang

Informasjon om jordmortenesta

Det vil ikkje vere jordmor tilstades til og med  15. september. Gravide vil få tilbod ved fødeavdelinga på Voss sjukehus, og blir kontakta. Ved behov ...
Kake laga av tilsette på kjøkkenet på Helsetunet

Meny på helsetunet veke 28, 29 og 30

Helsetunet har eige kjøkken som lagar mat til pasientar og bebuarar i avdelingane, og middag til heimebuande som har vedtak om matombringing.