Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bustadpolitisk handlingsplan

Draumen om einebustad i Aurland

Resultata frå innbyggjarundersøkinga syner at fleirtalet av dei unge i etableringsfasen ønskjer å bu i einebustad i Aurland.

Kor ønskjer innbyggjarane i Aurland kommune å bu, korleis vil dei bu og kva utfordringar har dei på bustadmarknaden

Hugs å svare på innbyggjarundersøkinga om bustadbehov innan fredag 30.november!

Så langt har 24% svara på undersøkinga.

Dersom du er mellom 18 og 39 år kan du fylle ut spørjeskjemaet ved å trykke på denne linken: https://goo.gl/forms/jG6Gyefk8FkEZGaE2

Dersom du er mellom 60 og 75 år kan du fylle ut spørjeskjemaet ved å trykke på denne linken: https://goo.gl/forms/M36R0ZwqCn0Qkn2B2

Kartlegginga skjer i samband med arbeidet med bustadpolitisk handlingsplan som skal vere ferdig våren 2019.

Kommunevåpen Aurland kommune

Delta på bustadkartlegginga

Mangel på bustadar har lenge vore ei stor utfordring i Aurland kommune. Kommunen ønskjer derfor å gjennomføre ei kartlegging av bustadbehovet for dei unge i etableringsfasen mellom 18 og 39 år, og for vaksne i aldersgruppa 60 til 75 år innan 30.november.

Kommunevåpen Aurland kommune