Kontakt teknisk eining i kommunen dersom de har spørsmål om leige av lokale til næringsføremål.

Teknisk leiar i Aurland kommune
Reinhardt Sørensen

Mobil:
959 84 604

E-post:
Reinhardt.Sorensen@aurland.kommune.no

Besøksadresse:
1.etasje rådhuset,
Vangen 1

Postadresse:
Vangen 1
5745 Aurland