Vi er nå i en anna fase, men vi må fortsett leve med koronavirus (regjeringen), og dei generelle råd gjeld fremdeles (FHI).

  • Held deg heime ved nyoppståtte luftvegssymptomer dersom du føler deg sjuk
  • Personar med forkjølelses-/luftvegssymptomer er anbefalt å bruka munnbind når de er på besøk eller pleier personar i risikogrupper (bebuarar i sjukeheim) (FHI)

Gjennomføring av besøk

  • Hugs god handhygiene før, under og etter besøket.
  • Besøk kan gjennomførast på fellesareal, pasientrom eller i besøksstova
  • Du har lov til å ha med gåver, blomar og liknande.
  • Ingen besøkande får bruke kjøkena

Etter besøket 

Besøkande kan komme utan å avtale det på førehand, men meld gjerne til personalet at du kjem og/eller har vore på besøk.

Telefonar til avdelingane på Aurland helsetun:

Sjukeheim                            453 27 080
Rehab                                   453 27 090
Avdeling for demente         453 27 085