I Aurlandshallen finn du: 

  •  idrettshall
  •  trimrom
  •  klatrevegg
  •  skytehall for miniatyr

Kvar ligg Aurlandshallen?
Aurlandshallen ligg ved Aurland Stadion, Aurland idretts- og samfunnshus, folkebiblioteket og Aurland barne- og ungdomsskule - ca 5.minutt gangavstand frå Vangen

I tillegg til dei ulike brukargruppane sine faste aktivitetar,kan Aurlandshallen leigast ut til trening, konkurransar og arrangement.

Trimrommet

Aldersgrense for bruk at trimrommet er 15 år. I følgje med foreldre/føresette 14 år. Det er alltid vakt/instruktør tilstades i trimrommet. 

Alle som skal trena i timrommet må betala treningsavgift. Treningskort vert å få kjøpt i trimrommet. NB! Kun kontant betaling! Treningskort skal alltid vera med ved trening. 

Årskort, halvårskort og klyppekort kan brukast både i symjehallen og i treningsrommet. Når ein kjøper årskort for basseng og treningsrom får ein 50% rabatt på kort nr.2. Føresetnaden er at korta vert kjøpt samtidig. Årskort, halvårskort og månadskort og månadskort kan berre brukast av den kortet er utsteda på. 
 

Opningstider trimrommet
Måndag 17:00 - 21:00
Onsdag           17:00 - 21:00
Torsdag 17:00 - 21:00
Fredag 17:00 - 21:00

 

Symjebasseng

Opningstider symjehallen

Tysdag Opningstid 17:00 - 20:00
Tysdag Symjetrening 15+ 20:00 - 21:00
Torsdag Opningstid 17:00 - 20:00
Torsdag Symjetrening 15 + 20:00 - 21:00
Laurdag  Opningstid 11:00 - 15:00 


NB: Alle må vera ute av bassenget 15 min før det stenger. 
Tysdag og torsdag seinast ut av bassenget 20:45 
Laurdag seinast ut av bassenget 14:45 

Skytehall

Aurlandshallen har skytehall for miniatyr, banelengde 15 meter. Skytehallen har 8 baner med elektroniske skiver og anvising. 

Skytehallen vert drifta av Aurland Skyttarlag 
Kontaktperson erMagne Forberg, e-post: aurland@skyttarlag.no 

All bruk av skytehallen skal skje gjennom Aurland Skyttarlag