Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) og logopedi

PPT er ein stad der foreldre, elevar, skule- og barnehagepersonell eller helsepersonell kan søkja råd i spørsmål som gjeld trivsel, tilpassing og opplæring for barn. Aurland kommune har avtale med Sogn PPT om kjøp av tenester frå det pedagogisk-psykologiske kontoret der.