Om Aurland legekontor:

Kommunelegetenesta i Aurland har tre faste legar. Kommunelege I og kommunelege II og kommuneeg III. I tillegg har kommunen vanlegvis turnuskandidat. Kommunelege I er kommunen sin medisinsk-faglege rådgjevar og ansvarleg for smittevern og miljøretta helsevern i kommunen.

Gå til informasjon om fastlege og bytte av fastlege her 

Sjå også:Tenesteerklæring

Tilsette ved Aurland kommunelegekontor:

Kommunelege  Sverre Enkerud
Legesekretær Liv Jorunn Vestreim
Sjukepleiar Laila Sørheim

Arbeidsområde:

Diagnostikk og behandling av sjukdom
Råd og rettleiing
Helsestasjon og skulehelsetenesta
Tilsynsfunksjon ved AAS
Legevakt på dagtid (Aurland er knytta til felles legevakt på Lærdal sjukehus)
Smittevern og miljøretta helsevern