Listeforslag til kommunestyrevalet 2019

Alle parti og grupper som ønsker å stille til kommunestyrevalet, må levere listeforslag til kommunen innan 1. april 2019, kl. 12.00. På dette tidspunktet må listeforslaget ha kome til kommunen. Det er ikkje nok at brevet med listeforslaget er poststempla innan fristen. I Aurland skal det veljast 17 representantar til kommunestyret.

Oversikt over innkomne listeframlegg: 

Frist for å trekke tilbake eit listeforslag er tysdag 23. april 2019, kl. 12.00.

Treng de rettleiing om korleis listeforslaga skal fyllast ut, ta kontakt med kommunen v/ politisk sekretær Margunn Tolleshaug, e-post margunn.tolleshaug@aurland.kommune.no eller tlf 971 36 237.

Sjå elles Valdirektoratet sin fullstendige gjennomgang av alle krava til listeforslag, og rettleiing til utfylling av malen.
 

Saman med listeframlegget skal vedlegg til listeframlegg innleverast, jf. vallova § 6-4:

  • Ei oversikt over fødselsdatoane til kandidatene 
  • Ei oversikt over fødselsdato og bustadsadresse til dei som har underskrive på listeframlegget

Vallova om listeframlegg 

Valg.no

Vallogo
Vallogo

Kontaktinformasjon

Politisk sekreteriat

Kristian Stråmyr
Mobil: 95 98 46 47
E-post:
Kristian Stråmyr

Besøksadresse:
Rådhuset, Kommunetorget

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland