Ordførar Noralv Distad
Ordførar Noralv Distad

Ordførar I valperioden 2011-2015 og 2015-2019

Noralv Distad, Høgre, sat som ordførar i valperioden 2011-2015 og 2015 - 2019.
 

Helsing frå ordføraren
Ordføraren skriv vanlegvis ei helsing i bladet Aurlendingen,
 - publiserte helsingar frå november 2011 til 2019 kan du lese her

Ordførar Olav Ellingsen Foto: Aurland kommune
Ordførar Olav Ellingsen Foto: Aurland kommune

Ordførar I valperioden 2003- 2007 og 2007 - 2011

Olav J. Ellingsen, Senterpartiet, sat som ordførar i valperiode 2003 - 2007 og 2007 - 2011.
 

Helsing frå ordføraren
- publiserte helsingar i bladet Aurlendingen i 2010 og 2011 kan du lese her 

Postkort frå miljø- og utviklingsminister Eirik Solheim