Kl.

Jan.

Feb.

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Des.

Kommunestyret

10.00

 

9

30

 

 

1*
15*

 

 

7
11-VAL

5*

2

7*

14*

Administrasjonsutval*

09.00

 

2

16

 

25

 

 

31

 

26

16

7

Formannskap

10.00

 

2

16

 

25

 

 

31

 

26

16

7

Plan- og eigedomsutvalet

09.30

 

13

13

24

 

5

 

 

4

 

27

 

Levekårsutvalet

12.30

 

13

 

24

 

 

 

 

4

23

27

 

Kontrollutvalet

11.00

 

7

 

25

 

6

 

 

12

 

14

 

Eldrerådet og Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

09.00

25

15

8

26

 

 

 

 

6

 

 

 

Aurland Hamnestyre

14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordførar/leiaren i utval kan kalle inn til ekstra møte ved behov. Dersom det ikkje er saker, kan ordførar/leiaren også avlysa oppsett møte.

 

Møte merka med *:

*Valstyret: fast møtedato ikkje oppsett. Leiar kallar inn til møte ved behov.

*1. juni: strategiseminar knytt til økonomiplan.
*15. juni: Eigarskapsdag. Eigarskapsdagen inngår i ordinært møte. Open post og spørjetimen vert ikkje sett på saklista i dette møtet.
*5. oktober: konstituerande møte.
*7. november - Folkevaldopplæring
*16.november formannskapet: handsaming av økonomiplan og budsjett for utlegging
*14. desember: Open post og spørjetimen vert ikkje sett på saklista.

I samband med møte i formannskapet kan det og bli møte i fondstyre og kommunalt klageorgan.

Skulefri: haustferie veke 41, vinterferie veke 8

Frå lovdata: Etter at valgoppgjøret ved kommunestyrevalget eller fylkestingsvalget er avsluttet, skal sittende ordfører kalle inn til konstituerende møte i det nyvalgte kommunestyret eller fylkestinget. Medlemmene skal innkalles med minst 14 dagers varsel, og møtet skal holdes innen utgangen av oktober måned. Minst 2/3 av medlemmene må være til stede for at kommunestyret eller fylkestinget skal kunne treffe vedtak.