24. nov. 2020 kl. 16:47 11. mars 2020 kl. 12:48

Informasjon om Korona-pandemien

Me oppmodar alle om å halde seg oppdatert og følgje nasjonale råd og føringar.

Les mer

Møteplan 2020

Oversikt over møte i politiske utval 2020 finn du her: 

Plan for møte i politiske utval i 2020
Utval Kl. Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt.   Nov.    Des.
Kommunestyret 10.00   13. (26.)* 23

 

18.**     17.   5. 10.*
Administrasjonsutvalet* 10.00                         
Formannskapet 10/12.00   4.   2.   4.*     3. 01,22.*

26.

 
Levekårsutvalet 09.30 27.   30.     2.*   31.   19. 30.  
Plan- og eigedomsutvalet 12.30 27.   30.     2.*   31.   19. 30.  
                           

Ordførar/leiaren i utval kan kalle inn til ekstra møte ved behov. Dersom det ikkje er saker, kan ordførar/leiaren også avlysa oppsett møte. Folkevaldprogrammet blir 14.-15. januar på rådhuset.  

Møte merka med *:
*Administrasjonsutval: fast møtedato ikkje oppsett. Leiar kallar inn til møte ved  behov.
*26. mars: strategidag for kommunestyret, møtestart kl. 09.00. 
*18. juni: kommunestyremøte med eigarskapsdag. Eigarskapsdagen inngår i ordinært møte.
**18. juni: open post og spørjetimen vert ikkje sett på saklista. 
*2. juni: tysdag 
*4. juni: utlegging av kommuneplanen sin handlingsdel og økonomiplan.
*22. oktober: budsjettkonferanse
*10. desember: open post og spørjetimen vert ikkje sett på saklista.  

I samband med møte i formannskapet kan det òg bli møte i fondstyre. 

Skulefri: vinterferie veke 8, haustferie veke 41 

Møteplan kontrollutvalet 2020

Møteplan Aurland hamnestyre 2020 

Møteplanen for Aurland Eldreråd 2020

Kontaktinformasjon

Politisk sekreteriat

Beathe Ekhall Stentvedt
Mobil: 91111406
E-post:
Beathe Ekhall Stentvedt

Besøksadresse:
Rådhuset

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland