Leiar: 
Trond Mjøs (V) 
Tlf: 917 10 566
E-post: trond.mjoes@gmail.com

Nestleiar:
Monica Gjesdal Larsen (MDG)
Tlf: 477 69 890
E-post: monica.gjesdal.larsen@gmail.com

Medlem: 
Kjetil Turlid (AP)
Tlf: 906 92 074
E-post: kjetil@folkehytta.no

Medlem: 
Anita Sæter Turlid (H)
Tlf: 913 84 201
E-post: 
anita@turlid.no

Medlem: 
Sturle Ryum (SP)
Tlf: 975 18 611
E-post: 
sturler@hotmail.com

Sekreteriat for kontrollutvalet
PricewaterhouseCoopers utfører sekretariatstenestene for kontrollutvala i kommunane i Sogn regionråd. Kontrollutvala skal på vegne av kommunestyre syta for tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltninga.