Bitteliten sommarjobb

Opning og stenging av Flåm kyrkje

21. februar 2019 Les mer

9. september

Kyrkjevalet 2019

15. februar 2019

Har du lyst til å engasjere deg i kyrkja sitt arbeid i Aurland?

Les mer

Kyrkja i Aurland - kontaktinformasjon

15. oktober 2010

Kontaktinformasjon:

Les mer...

Gudstenesteliste

27. juni 2011

(vert oppdatert fortløpande)

Les mer...

Reviderte 2014

Kyrkjegardsvedtekter

07. november 2014 Les mer

Vurdering av soknesamanslåing for sokna i Aurland

Innkalling til soknemøte

06. juli 2018

Vil du at sokna i Aurland skal slåast saman eller fortsetje som i dag?

Det vert med dette kalla inn til soknemøte i sokna i Aurland slik:

Nærøy sokn: 26. august kl. 15.30 i Ljom Ungdomshus

Vangen sokn: 17. september kl. 18.00 i Smedvang i Øvregata

Flåm sokn: 07. oktober kl. 12.00 i Flåm kyrkjestove

Undredal sokn: 21. oktober kl. 16.00 i Undredal skulehus

Les mer

LEDIG STILLING

Tilsynshavar i Undredal kyrkje

17. september 2018 Les mer

Billettør/vert i Undredal kyrkje

Opning og stenging av Undredal kyrkje + sal av billettar

27. mars 2018 Les mer

Ledig stilling

Vertar/guidar Undredal kyrkje

23. januar 2018

Søknadsfrist 15. februar 2018.

Les mer

Kontaktinformasjon

Kyrkja i Aurland

Kyrkjeverje:
Monica Finden
Telefon:  57 63 29 95
Mobil: 95 86 25 20

Besøksadresse:
Bankbygget 3. etasje

Postadresse:
Kyrkja i Aurland
Helabrotet
5745 Aurland