Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunereforma

Kommunereforma - endeleg avgjerd

Alle kommunane i Norge skal seinast 01.07.2016 ta stilling til om dei vil slå seg saman med andre kommunar, eller halda fram som eigen kommune. I Aurland vert saka om Kommunereforma - endeleg avgjerd handsama i formannskapet 9. juni og i kommunestyret 16.juni. 

Rådmannen si tilråding: Kommunestyret vedtek at Aurland kommune held fram som eigen kommune.

Folkemøte om kommunereforma

Førehandsrøyster - resultat

220 aurlendingar har nytta høve til å førehandsrøysta. 220 er 14,87 prosent av innbyggjarane med røysterett ved dette valet. 

220 har førehandsrøysta i Aurland

Folkerøystinga vert avslutta kl. 19.00 i grendene, kl. 20.00 på Vangen. 220 aurlendingar har nytta høve til å førehandsrøysta. 220 er 14,87 prosent av innbyggjarane med røysterett ved dette valet.

Kommunereforma: Grenda – og folkemøte

Dato for grenda- og folkemøte om kommunereforma før folkerøystinga 23. mai:

27/4  kl. 17.00 Gudvangen ( Ungdomshuset på Skjerping)
27/4  kl. 19.00 Undredal     ( Undredal skule )
28/4  kl. 17.00 Flåm            ( Flåm samfunnshus)
28/4  kl. 19.00 Vassbygdi   ( Ungdomshuset i Vassbygdi)
  9/5  kl. 18.00 Aurland        (Kommunestyresalen, rådhuset)

 

Kommunereforma: Folkerøysting 23.mai 2016

Kommunestyret har vedteke at det i samband med kommunereforma skal haldast folkerøysting i Aurland 23. mai. Folkerøystinga skal avhaldast i alle valkrinsar i kommunen. Det vert høve til å førehandsrøysta i rådhuset frå 2. mai.