Barnekor

KOR BLÅ

26. juni 2017

Startar opp att 31. august kl. 18.00 - i Smevang/Sanitetshuset.

Les mer

Barnekor

KOR BLÅ

25. november 2016

Barnekoret vårt, KOR BLÅ, startar endeleg opp att torsdag 12. januar kl. 17.00 i Aurland Bedhus.

Les mer

Barnekor

Kor Blå

05. oktober 2016 Les mer

Gule skilt på gravminne

Me ryddar på kyrkjegarden på Vangen

09. juli 2015 Les mer

Stell av graver

Kyrkjegarden i Flåm

14. mars 2016 Les mer

Utskifting av vannbord og vindskier

Vangen kyrkje

19. februar 2016 Les mer

Gravminna i Flåm vert midlertidig flytta

Arbeid på Flåm kyrkjegard

01. juli 2015 Les mer

Kyrkjevalet 2015

Val til Aurland kyrkjestyre og Bjørgvin bispedømeråd

18. juni 2015

Kyrkjevalet 2015 vert gjennomført samstundes som kommunevalet, 13. og 14. september. Det er mogleg å førehandsrøysta 10. august-11. september på kyrkjelydskontoret. Ta kontakt med oss på tlf. 57632995/95862520 for å avtale tid då kontoret ikkje alltid er bemanna.

Røystetider og stader er slik:

13. september kl. 14.00-18.00 – Aurland Rådhus for alle sokna

14. september kl. 12.00-20.00 – Aurland Rådhus

14. september kl. 12.00-19.00 – E-Co-messa i Vassbygdi, Flåm skule, Undredal skule og Gamle Gudvangen hotell.

For presentasjon av kandidatane til Bjørgvin Bispedømeråd, sjå kyrkja.no/bjorgvin

Les mer

Kyrkjetenar i Undredal

Ledig stilling

20. august 2015 Les mer

Kontaktinformasjon

Kyrkja i Aurland

Kyrkjeverje:
Monica Finden
Telefon:  57 63 29 95
Mobil: 95 86 25 20

Besøksadresse:
Bankbygget 3. etasje

Postadresse:
Kyrkja i Aurland
Helabrotet
5745 Aurland