Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Plan for kulturarv

Høyringsdokument - Kulturarven 2024-2033

Aurland kommune har gjennom fleire år arbeidd med kommunedelplan for kulturarv, med eit planprogram som ble vedteke i 2017. Kommuneplannemnda har no handsama framlegg til kommunedelplan for kulturarv, 26. oktober 2023. Planen leggjast no ut til offentleg ettersyn, høyringsperioden er 06.11.-05.01.24. Ny Frist!

framside_kulturminneplan (002)