Funksjonsattest bustad – har du ein bustad for framtida?

Etter påske starta ergoterapistudentane Maria R. Malmedal og Synne S. Nornes i praksis hjå ergoterapeut Anna Karine Marstein. Dei skal følge ergoterapeuten i hennar daglege arbeid, men også arbeide med funksjonsattest bustad. Dette er ei sjekkliste og fungerer som hjelp til sjølvhjelp for huseigarar som ønskjer å gjere huset sitt mest mogleg tilgjengeleg i tilfelle alder eller sjukdom.

Studentane får opplæring og rettleiing av driftsoperatør Ola Bjørgum frå Teknisk, Anna Stave frå NAV og ergoterapeut Anna K. Marstein frå Helse og Førebygging. Det er kome ein del påmeldingar, men me har plass til mange fleire. Om du ikkje føler behov for å gjere endringar på huset ditt, men vil ta imot studentane for å gje dei nyttig praksis, set me også pris på det. Gjennomgangen tar ca to timar.

Vil du vete meir om Funksjonsattest for bustad? Kontakt ergoterapeuten på e-post a.k.marstein@aurland.kommune.no , tlf 95 98 46 30 eller Gerd Astrid Skjerdal, Helse og førebygging, tlf 5763 2001.

Sjå også: Har du førebudd bustaden din for framtida?

 

 

Ergoterapistudentane Maria Malmedal og Synne Nornes
Ergoterapistudentane Maria Malmedal og Synne Nornes er i praksis i Aurland frå påske til 17. mai. Dei vil ha fokus på tilgjenge i bustader.
Funksjonsattest
Funksjonsattest
Funksjonsattest
Funksjonsattest
Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
57 63 29 05


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland