Beredskap

Beredskapssjef: Rådmann Steinar Søgaard
Mobil: 959 84 633
E-post: Steinar Søgaard 

Mediakontakt: Ordførar Trygve Skjerdal
Mobil: 959 84 638
E-post: trygve.skjerdal@aurland.kommune.no 

Kommunal beredskapstelefon / teknisk vakt utanom kontortid: tlf. 959 84 600 (beredskap brann, kommunale bygg, veg, vatn og avløp)

I opningstida kan alternativt sentralbordet kontaktast: tlf. 57 63 29 00

Barnevernvakt (heile døgnet): tlf. 902 13 481

Retningsliner Sorg- og kriseteamet Aurland kommune 2019 (pdf) PDF document ODT document

Aurland kommune har tatt i bruk varslingssystemet «Varsling 24» for å kunne nå innbyggjarane raskt med viktige meldingar. Varslinga skjer ved utsending av tekstmelding (SMS) til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post.

 

Avtalar ved Rådhuset

Vi vil oppmode alle om å bestille timeavtale med sakshandsamar før ein kjem innom Rådhuset. Då får sakshandsamaren betre tid til å bu seg for samtalen noko som sikrar rask og kvalitetssikra assistanse. Ein slepp òg å måtte reise heim med uforretta sak dersom ein sakshandsamar ikkje er tilgjengeleg.