Administrativ organisering

Aurland kommune er organisert i ein to-nivåmodell med 9 tenesteeiningar, i tillegg til NAV.

Rådmann
Rådmann Steinar Søgaard
Telefon:57 63 29 30 
Mobil: 959 84 633
E-post: Steinar Søgaard 


Leiar Forvaltning og utvikling
Norunn Haugen
Telefon: 57 63 29 60
Mobil: 476 74 567
E-post: Norunn Haugen 
Leiar forvaltning og utvikling er fast avløysar for rådmann. 

Stabsavdelingane "Støtte og digitalisering" og "Forvaltning og utvikling" er organisert under rådmannen og utførar tenester både internt i Aurland kommune sin tenesteproduksjon og ut mot brukar.   

Tenesteeiningar
Kommunen har ni tenesteeiningar i tillegg til NAV Aurland. Tenesteleiar for kvar eining har fullt personal- og økonomisk ansvar.

 

 

Avtalar ved Rådhuset

Vi vil oppmode alle om å bestille timeavtale med sakshandsamar før ein kjem innom Rådhuset. Då får sakshandsamaren betre tid til å bu seg for samtalen noko som sikrar rask og kvalitetssikra assistanse. Ein slepp òg å måtte reise heim med uforretta sak dersom ein sakshandsamar ikkje er tilgjengeleg.