I samband med prosjektet VA mellom rådhuset og Hopen vert hovudvassleidninga til Onstad og Kvitt berørt.  Vatnet blir difor stengd tysdag 7 februar, i perioden mellom kl 09.00 og 12.00. 

Aurland Kommune beklager ulempene de berørte får ved stengingen av vatnet.

Eventuelle spørsmål kan rettast ti kommunetorget telf. 57 63 29 00

Eller Vatn/Avløp 95 98 46 02

Entreprenør 951 72 588

Farge på vatnet:
Dersom det blir farge på vatnet lar man kranen renne til fargen forsvinner. Tapp ut via kaldtvatn. Viss mulig bruk utekran.

Farga vatn er ufarleg, men det anbefales å utsette kvitvasken til vatnet er til normal tilstand.

Spyling av vassledninger utføres pga. å sikre at vatnet til einkvar tid har tilfredstillande kvalitet. Etter noke tid danner det seg biofilm og slam i ledninger. dette fjernes ved å øke hastigheten på vatnet (spyling/eller avstenging/ retningsendring på vatnet), som tar med seg avleiringer som dannes på innsiden. Det spyles til vatnet er klart.